Vägledande samtal

Vi kan ha ett rent vägledande samtal.

Allmänt om vägledande samtal

Ett vägledande samtal har tyngdpunkt på att du vill samtala om en viss sak eller angelägenhet i ditt liv. Du vill reflektera över den tillsammans med en professionell person eller en person med erfarenhet på området. Du vill höra en annan persons tankar, synpunkter och reflexioner.

I ett vägledande samtal är du öppen för tankar, synpunkter, reflexioner, speglingar och kanske t.o.m. direkt konstruktiv återkoppling. Samtalet är resonerande och kan vara känslomässigt berörande, men präglas ändå av en känslomässig stabilitet.

Det behöver inte finnas något klart eller tydligt mål för samtalet. Men det finns normalt en riktning i det och ett behov av att nå större klarhet.

Samtalet kan bli djupt och givande. Och det är slut när du upplever dig klar. För min del kan samtalet även ha en existentiell dimension.

Kontakta mig gärna för ett sådant samtal.

Kontakta
Stödjande samtal

Vi kan ha ett rent stödjande samtal.

Allmänt om stödjande samtal

Du kanske “bara” behöver prata med någon? Få prata med någon som bara lyssnar. Om något som är angeläget, svårt, smärtsamt och viktigt för dig? Få uttrycka dina tankar och känslor fritt och utan begränsningar. Få prata med någon som är där, känner in dig, ger dig stöd och stöd att formulera dig. Samt tid och möjlighet att känna efter och reflektera? Då kan det passa med ett stödjande samtal.

Kontakta mig gärna för ett sådant samtal.

Mentorskap

Jag erbjuder även mentorskap.

Allmänt om mentorskap

Ett mentorskap innebär att jag har en stödjande, coachande och vägledande roll om vartannat under en viss period av förändring inom ett visst område av ditt liv.

Vi träffas när du har behov av det. Vi samtalar och delar, vi har en fruktbar dialog. Och jag reflekterar, speglar dig och ger återkoppling. På de områden som är aktuella och viktiga för dig här och nu. Om din energi, hur du känner dig, om dina tankar gällande det du vill förändra eller uppnå. Vi avslutar mentorskapet när du upplever att du inte behöver det längre, är klar med det.

Ett mentorskap gäller oftast ett visst område av livet, t.ex. ”min förändrade livssituation”, ”min nya yrkesroll”, ”min (ev nya) relation till …”, ”min livsuppgift just nu”, “min (ev nya) roll som ledare”, ”meningen med mitt liv” osv.

Det är viktigt att mentors-relationen känns bra för båda och är öppen och fri. Allt är eller bör vara tillåtet, ok eller accepterat att ta upp. Det är högt i taket. Den präglas av god energi, öppenhet, förtroende, jämlikhet, sanning, närvaro, spontanitet, frihet, kreativitet, personlig kraft, respekt, kärlek och glädje. Gör den inte det får en/vi ta i det och ändra på det så att energin flödar så mycket som möjligt igen.

Kontakta mig gärna för att diskutera ett ett sådant samarbete.