Allmänt om coaching

Coaching som metod innebär normalt att du träffar en coach, ni samtalar och arbetar tillsammans och du löser uppgifter som ska leda till en konkret förändring på ett område av ditt liv. Du är normalt klar på vad du vill förändra, du har ett mål. I coachingen får du stöd med att se det och formulera det tydligt. Därefter arbetar du på olika sätt tillsammans med coachen för att förverkliga målet eller målen, manifestera dom och integrera dom i ditt liv.

Coachingen kan gälla en förändring på ett visst område av ditt liv, t.ex. ditt yrkesliv (jobbcoaching) eller i din yrkeskarriär (karriärcoaching), eller i ditt liv som helhet (t.ex. olika typer av livscoaching).

Coaching är framför allt ett mentalt och medvetandegörande inre arbete. Det har normalt inte fokus på att övervinna stora mentala motstånd eller bearbeta djupa känslomässiga sår, eller övervinna kraftiga mönster eller blockeringar, även om det sker i någon mån eller form – medvetet eller omedvetet. (Annars behövde man ju ingen coaching!).

Beroende på hur djupt eller långt man vill gå eller vågar gå, kommer man ändå att möta mer eller mindre tankemässiga eller känslomässiga motstånd och utmaningar, speciellt när man går lite längre utanför sin aktuella trygghets- eller bekvämlighetszon, eller när man behöver ifrågasätta sina djupare uppfattningar och värderingar, sina sk trossystem, sin självbild eller självuppfattning för att kunna nå sina mål.

Kontakta
Vilken coaching erbjuder jag?

Jag erbjuder en kraftfull och unik coaching – Awakening Coaching. Den är skapad av amerikanen Ajuna Ardagh (www.awakeningcoaching.com). Den har sina speciella drag som beskrivs kort nedan. Coachingmetoden är certifierad av ICF, International Coach Federation.

Kort om coachingen:

 • Den arbetar med dig på ett mentalt, känslomässigt och kroppsligt plan. Det gör den kraftfull och verksam.
 • Den har olika verktyg och övningar för att minska de motstånd du kanske har mot de förändringar du vill göra. Så du kan utvidga din sk bekvämlighetszon, göra din “box” större.
 • Den stödjer dig att vara på en plats inom dig där du är fri från begränsande tankar och känslor, där du är “vaken” (awaken) och ser klart. Därifrån kan du lättare skapa de förändringar du vill i ditt liv.
 • Den kommer att stödja och träna dig i att bestående skapa de förändringar du längtar efter, önskar och vill ha i ditt liv.
 • Vi arbetar tillsammans under 8-10 veckor, under totalt ca 16-20 timmar. Vi har en coaching-session ungefär var 14:e dag på ca 2 timmar. Däremellan arbetar du på egen hand.
 • Jag anpassar coachingen så det passar dig på bästa sätt.
 • Det spelar ingen roll var du bor i Sverige eller i världen! Vi kan göra coachingen över Skype eller motsvarande. Det fungerar bra när man vant sig!
 • Vi kommer inledningsvis att tala om och fördjupa oss i de förändringar du vill ha och formulera dom klart. Vi kommer sedan överens om förändringarna och arbetar därefter vidare tillsammans med att förverkliga dom. Vi arbetar tillsammans och jag använder olika verktyg, övningar och uppgifter. Jag kommer att stödja dig hela tiden.
 • Jag kan speciellt stödja dig i att (1) finna din unika gåva i livet och leva den, att (2) göra större förändringar i ditt liv, att (3) hela svåra relationer i ditt liv, att (4) leva ditt liv mer medvetet, närvarande och autentiskt, samt att (5) som man stärka din manliga identitet.
 • Jag erbjuder 8 veckors coaching till ett fast pris om 6.000 kr! Kostnaden betalas i förskott.

 • Jag erbjuder ett kostnadsfritt introduktionssamtal där jag berättar om coachingen, svarar på dina frågor och där vi känner efter om vi vill arbeta tillsammans.

 • Välkommen till en spännande, utmanande och givande resa – som med stor sannolikhet kommer att förändra hela eller delar av ditt liv!