Kontakt

Skicka ett meddelande

Kontaktuppgifter

Curt Svenland
Riksdalersgatan 42
414 81 Göteborg

Var träffas vi?

Vi träffas i min bostad på Riksdalersgatan 42 i Högsbo i Göteborg eller på Självhjälpshuset Solkatten på Majorsgatan 8 i Linnéstaden i Göteborg (klicka på adresserna så kommer du till Googles karta).

Hitta till Riksdalersgatan 42 i Högsbo – med allmänna färdmedel

Med allmänna färdmedel åker du med spårvagn 1, 7 eller 8 till hållplats Lantmilsgatan i Högsbo. Därifrån gå du åt nordväst, tillbaka mot centrum, förbi p-hus i 3 våningar med bostäder ovanpå (Kaverösporten), korsar Tunnlandsgatan (som korsar, går över spårvägen), går in på Riksdalersgatan och finner strax uppgång 42 ca 75 m in på gatan, på baksidan av andra huset på östra sidan av Riksdalersgatan, högra sidan från det håll du kommer. Det tar ca 3 min att gå från hållplatsen när man känner till vägen.

Hitta till Majorsgatan 8 i Linnéstaden – med allmänna färdmedel

Med allmänna färdmedel åker du spårvagn till hållplats Oliverdalsgatan. Dit kommer du med linje 1, 2 eller 6. Från hållplatsen går du norrut, nedför Linnégatan mot Järntorget, korsar Nordenskiöldsgatan och kommer till nästa tvärgata – Majorsgatan. Du tar till höger, går åt öster och innan du kommer till nästa korsning är du vid Majorsgatan 8, på högra, södra sidan av gatan. Det är ca 300 m från hållplatsen och tar ca 4 minuter att gå när man känner till vägen. Man kan även åka buss eller expressbuss till Linnéplatsen och gå därifrån. För att komma in genom porten behöver du ringa på Självhjälpshuset Solkatten på portklockan.

Detaljerade resvägar och restider med Västtrafik finner du i deras reseplanerare på www.vasttrafik.se.

Hitta till Riksdalersgatan 42 och Majorsgatan 8 – med bil

Detaljerad resväg och restid mm för bil hittar du på Resrobots Reseplanerare. På första sidan till vänster under fliken “Sök Resa” fyller du i din adress och den adress dit du vill åka. Där får du även resultatet för bil.

Bilparkering

På Riksdalersgatan finns 2 avgiftsbelagda p-platser (avgift 3 kr/tim, du kan betala via mobilapp Parkering Göteborg) mitt emot Riksdalersgatan 42. Direkt söder om, tvärs över Riksdalersgatans utfart på Tunnlandsgatan, utanför garageinfart på adressen Kaverösporten 17, finns en avgiftsbelagd parkering med 7 platser (avgift 3 kr/tim, du måste betala via mobilapp Parkering Göteborg). Längre norrut på Riksdalersgatan och på intilliggande Bankogatan finns också avgiftsbelagda p-platser utmed gatorna.

På Majorsgatan och intilliggande gator finns parkering utmed gatorna. De är alla avgiftsbelagda och kostar mycket då det ligger i Linnéstaden, en centralare del av Göteborg.

Ombokning / avbokning

Om du av någon anledning behöver flytta eller avboka ett samtal, så är det viktigt att du gör det så fort som möjligt, helst senast ett dygn i förväg.

Beroende på hur sent i förväg du ombokar eller avbokar, kan du få betala hela eller halva kostnaden för det.

Omboka/avboka så tidigt du kan! Jag tackar på förhand!