Samtal

Jag erbjuder samtal tillsammans med olika verktyg och övningar.  Syftet är att de ska bli läkande, helande och utvecklande för dig. Jag kommer att stödja dig på bästa sätt och möta dig där du är på din resa.

Varför utvecklande samtal?

Varför kalla det utvecklande samtal? Jag ser att det i flertalet människor finns en inneboende kraft, en livskraft, en “födslorätt”, en vilja att må bra, växa, trivas, blomstra och frodas. Att vilja förändra sitt liv till det bättre! Du eller en del av dig kan troligtvis känna igen sig i det. Du har en potential att utvecklas. Mina samtal kommer bl.a. att stödja dig i att komma i kontakt med denna del i dig.

Hur är det för dig?

Du kanske ….

 • upplever svårigheter, konflikter, motstånd eller en kris just nu?
 • upplever att livet står still, går på autopilot, är meningslöst?
 • upplever att du har mer att ge, har en större inre eller yttre potential?
 • vill ha mer balans i ditt liv eller mellan olika delar eller sidor av dig?
 • vill känna mer lugn, ro och frid inom dig?
 • vill ha bättre relationer till någon eller de som finns runt dig?
 • inte mår bra, upplever att du ibland är i kontakt med starka eller upprörande känslor inom dig?
 • vill att din inre “spiral” ska vända uppåt.

Då är du välkommen att samtala med mig!

Jag kan speciellt hjälpa dig med

 • att läka tidigare känslomässiga sår, att bli fri från känslomässigt “bagage” som tynger dig.
 • att hela mönster och präglingar.
 • att komma i bättre balans vad gäller sk negativa känslor – ilska, sorg, depression eller olika rädslor.

Kontakta
Mer om samtalen

Allmänt

 • Samtalen stannar mellan dig och mig. Du pratar i förtroende med mig.
 • Samtalen pågår så länge du vill eller har behov av dom. Du avgör!
 • Jag samtalar även med par.
 • Samtalet kan ha en existentiell eller andlig dimension om du vill det.
 • Vi kan även samtala över Skype eller per telefon.
 • We can have the conversation in English!

Mer än bara samtal

 • För att fördjupa samtalen, eller för att inte riskera att samtalen bli för mentala, eller för att du ska komma i större kontakt med hela dig, hela ditt “system”, kommer jag troligtvis att föreslå olika övningar eller använda speciella verktyg. Det kan t.ex. vara grundningsövningar, närvaroövningar, medvetandegörande övningar, guidade meditationer, bejakelseövningar, psykodrama, lek, känsloövningar och utlevelseövningar.
 • Jag kan också föreslå frivilliga övningar eller aktiviteter som hemuppgift.
 • Syftet är att stödja dig i ditt inre arbete, i din inre process, samt att integrera det djupare i ditt vanliga liv.
 • Jag känner in och följer min intuition till stor del när jag föreslår övningar eller uppgifter.

Kostnader

 • Kostnaden för ett samtal om en timme är 700 kr.
 • Kostnaden för ett samtal om en timme är 350 kr för den som har lägre inkomst än normal, t.ex. för arbetssökande och studerande.
 • Kostnaden för ca 30 minuters telefonsamtal är 350 kr.
 • Priserna är inkl moms.
 • Du betalar kontant mot kvitto vid besöket eller i efterhand mot faktura. Du behöver lämna namn och adress.
 • Du kan betala kontant genom att swisha.
 • Faktura betalar du inom 10 dagar.

Ännu mer om samtalen

Det första samtalet

Det första samtalet blir normalt ett orienterande och inkännande samtal för både dig och mig. Du berättar om dig och din angelägenhet, om dina upplevelser, din smärta, var du är, om dina behov eller önskemål. Jag lyssnar och frågar, och vi samtalar om dig och din angelägenhet. Jag berättar om förutsättningarna för samtalen och om jag från min sida sett tror det finns förutsättningar för oss att fortsätta att samtala och arbeta tillsammans.

Följande samtal

Under följande samtal pratar vi mer och djupare om dig och dina angelägenheter. Jag frågar mycket. Jag kan efter hand bjuda in dig att prova olika verktyg eller övningar som kan stödja dig där du är. Vi kan avsluta samtalet med att titta på var du är, hur du mår och om du fått några insikter.

Med jämna mellanrum stämmer vi av, pratar om hur det är för dig i stort och om eller hur vi kan eller ska fortsätta.

Här finns en kort VIDEO med mig på ca 3 minuter. Klicka här!

Vem eller var är du?

Allmänt

Det är inte ovanligt att vi människor genomgår större förändringar i livet ibland eller med jämna mellanrum. Vi kan komma till en situation där vi t.ex. vill

 • utvecklas och växa, lära oss mer om oss själva,
 • må bättre, trivas med livet, inte vara överväldigad eller dominerad av starka, negativa känslor,
 • känna oss mer levande och glada, inte bara “leva, äta, dö”,
 • bli mer av det vi anar att vi egentligen är.
 • Eller vi blir triggade i vissa situationer och reagerar starkt och känslomässigt,
 • eller vi går igenom en kris eller en livskris,
 • eller vi har starka minnen av händelser från förr som vi vill bli fria från,  ett “bagage” som vi vill släppa taget om.

Då är det absolut meningsfullt att samtala med någon en tid, och därifrån göra något som på sikt kan vara utvecklande, läkande och livgivande. Det är en bra plats att vara på!

Och vem är du - för mig?

I mina ögon är du en unik person och mycket värdefull! Och troligtvis rik på resurser – både kända och okända! Du har dina speciella erfarenheter i livet. Ingen annan har just dom! Och du har troligtvis en outforskad potential! Och de svårigheter du upplever att du har, kan du troligtvis eller förhoppningsvis hela och sedan transformera dom till en berikande erfarenhet och tillgång i ditt liv. Det är min allmänna utgångspunkt när jag träffar dig.

Om vi kommer att följa varandra på vägen ett tag, kommer vi att lära känna dig och varandra på djupet. Det kan bli en gåva till oss båda!

Vad kan du göra inledningsvis?

Det är fint om du kan acceptera ditt “läge”! Det är som det är. Försköna, ursäkta eller förklara bort det  kan man alltid göra. I all oändlighet! Det har du kanske redan provat på? Låt oss tillsammans titta på “läget”. Precis som det är. Lyssna inåt, prata om det, arbeta med det.

Det är fint om du kan ha en ickedömande, accepterande, förlåtande, kärleksfull attityd till dig och till ditt “läge”. Samtidigt som vi tittar på dina goda resurser. ….

På eller från den platsen är det lätt att arbeta vidare och utvecklas. Vi pratar, vi “leker”, vi övar, lever ut mm tillsammans. Skapar eller erövrar ditt bredare, djupare, sannare, genuinare liv tillbaka!

Vad kan hända med dig, med din "position", din "anda" under eller efter en inre resa?

Helt beroende på var du är i livet och hur du upplever det, kan en inre resa t.ex. innebära att du skapar bättre och kärleksfullare relationer i ditt liv, till andra och till dig själv, att du mår bättre, får mer självtillit och kärlek till dig själv, blir mer kreativ, lever mer i kontakt med ditt inre, dina känslor, känner dig friare, lever mer i frid, i fred, i kärlek till dig och andra, känner dig mer glad, levande och närvarande, grundad, lever mer sant och autentiskt i dina relationer, lever mer i ditt sanna jag, mer i kontakt med din livskraft och kraft, lever mer din fulla potential och, för att uttrycka det mer existentiellt, ger din gåva till världen! Som kvinna eller man, som människa.

Saken kan beskrivas på många olika sätt. Din utveckling, ditt förverkligande av dig själv blir unikt för dig! Och du behöver inte jämföra det med någon annans liv. Bara vara glad över din unika utveckling och över ditt liv.

Att göra en inre resa inom ett område av sitt liv innebär oftast att du rör dig i en riktning mot mer ansvarstagande, mot mindre ursäkter och förklaringar, “bortförklaringar”, mot mer öppenhet och oräddhet, mot att övervinna rädsla, med mer nyfikenhet och intresse inför det okända, mot mer inbjudande och mottagande av det som kommer till dig (t.ex. omgivningens budskap eller reaktioner av olika slag), mot ökad sårbarhet (t.ex. genom att våga möta och känna känslomässig smärta och tala om det), mot mer accepterande och förlåtelse av dig själv och andra, mot mer självkärlek, självtillit och självförtroende. Kan du göra detta i en anda av sanning, äkthet, närvaro, autenticitet, kärlek, ödmjukhet, accepterande och förlåtelse i ditt vardagliga liv är det väldigt fint.

Samtal med mera som metod för en inre resa och utveckling mot ett bättre liv

Att göra en inre resa, upptäcktsfärd genom att samtala och möta en annan människa, en terapeut, samtidigt som en efter bästa förmåga är närvarande i sin kropp, i sina känslor och i sina tankar, är ett sätt som under en tid kan öka ens medvetenhet, förändra ens liv, så att en kan skapa det en behöver eller vill i olika avseenden i ens liv – utan att den sk ryggsäcken eller “bagaget” påverkar en alltför mycket. Det är en viktig tid som kan vara livsavgörande!